Yıllardır yorulmadan kalite taşıyoruz...

Yönetimden Mesaj

Yönetimden Mesaj

Yönetimden Mesaj

Dünya bir taraftan hızlı ulaşımın ve iletişimin sonucu olarak küçülerek küreselleşirken, diğer taraftan Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik şartlar dış ticarete, özellikle ihracata yönelmesini kaçınılmaz kılmıştır.Dış ticaret için üretilen malın kalitesi ve fiyatı kadar, fiziki mal akışı ve hizmet kalitesi de son derece önem arz eder hale gelmiştir.

Bu görüşle yola çıkan yönetimimiz, gerek yerli, gerekse uluslararası birçok müşterisinin beklentilerini en üst seviyede tatmin edebilmek amacıyla, “BOYUT DEĞİŞTİRME”ye karar vermiş ve bu konuda önemli adımlar atmıştır.

Bu değişimi sağlamak amacıyla; BedrettinNoyantrans markasının Uluslararası tanınan, güvenilir bir marka olması için gerekli tesciller yapılmış ve tanıtım faaliyetlerine hız verilmiştir. Marka olabilmek için logo değişikliği yapılmış, Yurt dışında şirketler , ofisler ve depolar açılması için çalışmalara başlanmıştır.